A településtől északra található Oroszlánvár 601 m magasan állt. Az országos kéktúra átvezet rajta. Domoszlóról gyalogos kirándulást is tehetünk az Oroszlánvárhoz. Érdemes megtekinteni a sziklába vájt árkát. Falmaradványai alig látszanak ki a földből.

Az 1242-es tatárjárás után sáncokkal körülvett vár feltehetően Eger 1552-es ostroma idején pusztult el. A vár történetéről több monda is fennmaradt. Az egyik mese hőse egy bátor, eszes szolgalány, Ilona, akinek apja lovászként szolgált Kompolti Kázmér földesúrnál, aki IV. Béla király parancsára emeltette az Oroszlánvárat. A vár avatásán a negyvenes éveihez közelítő urat mindenki a nősülésre biztatta, ám Kompolti Kázmér nemigen akarta feladni függetlenségét. Előállt az ötlettel, neki csak olyan asszony kell, aki az oroszlánt is meglovagolja. Legnagyobb megdöbbenésére Ilona jelentkezett. Egyesztendős határidőben állapodtak meg, ennek letelte előtt megérkezett a hatalmas fenevad, vasketrecben. A leány nem tétovázott, belépett a ketrecbe, s kezei között báránnyá szelídült az oroszlán. Az esküvő nem is maradt el, s férjét nem zavarta az sem, hogy alacsony származású hitvese fondorlattal győzte le, mivel fokozatosan édesgette magához a vadállatot.

További információ és forrás:

http://www.matrainfo.hu/telep_domoszlo.php

Kép forrása:

http://www.kektura.click.hu/hattertar/okt_szoveg_1/25-06.jpg